Future Annual Meetings

                                                                                                                                                                                                                 
2019 EAAP annual meeting will be in Ghent (Belgium)
2020  EAAP annual meeting will be in Porto (Portugal)
2021  EAAP annual meeting will be in Davos (Switzerland)
2022 EAAP annual meeting will be in Florence (Italy)
2023 EAAP annual meeting will be in Lyon (France)